Úvod

Vážení zájemci o edukaci v oboru mediace,

v dnešní době plné nečekaných změn globálního ekonomického prostředí je koncepce celoživotního vzdělávaní jednou z efektivních strategií, kterou lze uplatňovat při adaptaci na neustále se měnící poměry. V rámci naší nabídky komplexního systému dalšího vzdělávání v mediaci ...

 

Představujeme nový web EDUCO CENTRA:

 


 

Na novém webu naleznete kompletní nabídku kurzů a aktuální projekty.

 

Web www.cestakmediaci.cz nadále není aktualizován.

10.04.2014

Ostrava hlásí posledních 6 projektových kurzů nejen pro mediátory (květen + červen)

Projekt se pomalu blíží ke svému konci, ale ještě zbývá zrealizovat posledních 6 pilotních kurzů. Pokud jste mediátory, či se o mediaci aktivně zajímejte, tak s přihlášením neváhejte. Kurzy jsou BEZPLATNÉ, zajištěno budete mít i celodenní občerstvení vč. obědu.
 
Posledními měsíci realizace jsou květen a červen 2014. Kurzy probíhají v Ostravě v Kulturním domě Akord.
 
Podívejte se na naši nabídku a přihlaste se včas! Do každého z kurzů se může přihlásit max. 12. účastníků. 

14.02.2014

5. workshop k projektu - 7. 1. 2014

5. (poslední) workshop proběhl v termínu 7. 1. 2014 v Hotelu Harmony v Ostravě.

 

Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit zadání pro tvůrce vzdělávacích programů náležících do skupin (trsů) pojmenovaných jako PROFESE + PRÁVO.


04.11.2013

Mediace 2013 - ohlédnutí za II. ročníkem mezinárodní vědecké konference

Konferenci s názvem: Mediace 2013. Cesta ke spolupráci a smíru, která se konala ve dnech 27. - 28. 9. 2013 na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je bez nadsázky možné už krátce po jejím konání vyhodnotit jako velmi úspěšnou. U nás ojedinělou akci navštívila velká část odborné i laické veřejnosti věnující se mediaci jako metodě i profesi. Zatímco I. ročník byl "poznamenán" přípravami dlouho očekávaného zákona o mediaci, nynější II. ročník už mohl ústy mnoha účastníků konference konstatovat první zkušenosti s právě rok účinným novým zákonem. Dvoudenní akce dala šanci promluvit jak uznávaným odborníkům - v rámci hlavního pléna, tak desítkám pro věc zapálených lidí - v rámci oborových sekcí, o svých zkušenostech, vizích i nápadech jak mediaci posunout, popularizovat, prostě jak jí pomoci. ...


08.08.2013

Můžete se hlásit do dalších BEZPLATNÝCH kurzů !!! Začínáme už 2. 9. 2013 !!!

Chtěli bychom Vás informovat o tom, že jsme na stránkách www.cestakmediaci.cz otevřeli možnost přihlašovat se do dalších bezplatně realizovaných kurzů v rámci projektu „Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost.

 

Konkrétně se můžete hlásit do 1 specializačního výcviku, u kterého je podmínkou mít absolvovaný základní výcvik v mediaci v rozsahu min. 60 h. a 5 tematických kurzů z trsu „EMOCE“.


08.08.2013

V září 2013 proběhne v Olomouci konference s názvem "MEDIACE 2013. Cesta ke spolupráci a smíru"

Ve dnech 27. - 28. 9. 2013 proběhne v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého už II. ročník mezinárodní vědecké konference. První ročník konaný před dvěma lety zaznamenal veliký úspěch a jeho výstupy prezentuje i monografie, která každým dnem vyjde u nakladatelství Grada. Pokud se chcete na konferenci přihlásit ...


06.08.2013

4. workshop k projektu - 3. 7. 2013

4. Workshop proběhl v termínu 3. 7. 2013 v Hotelu Harmony v Ostravě.

 

Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit zadání pro tvůrce vzdělávacích programů náležících do skupiny (trsu) pojmenované jako PROCES.

 


30.05.2013

Základní výcvik běží v plném proudu

Dne 12. 4. 2013 byla zahájena pilotní realizace „Základního výcviku v mediaci“, jenž probíhá v rámci ESF projektu s názvem „Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost“.


05.03.2013

Do 25.3.2013 se můžete hlásit do prvního projektového kurzu ZÁKLADNÍ VÝCVIK V MEDIACI (100 h)

Otetvíráme 1. projektem realizovaný kurz ZÁKLADNÍ VÝCVIK V MEDIACI (100 h)

Účast v kurzu je bezplatná. Ale zájemce musí splnit řadu projektem stanovených podmínek - zejména musí mít výkon práce v Moravskoslezském kraji a jeho profese musí spadat do těch, které projekt vyjmenovává - viz Informace pro zájemce a informace o projektu. Přihlášky přijímáme pouze elektronickou cestou do 25. 3. 2013. Více informací o samotném kurzu s možností přihlášení se najdete zde.


08.02.2013

3. projektový workshop – 24. 1. 2013


3. Workshop proběhl v termínu 24. 1. 2013 také v Hotelu Harmony v Ostravě.

 

Zabýval se řešením kurzů z II. pilíře vzdělávací koncepce - specializačními výcviky.  Specializační výcviky jsou pro celý systém nejdůležitější, proto i tento workshop měl pro projekt strategický význam. 


21.11.2012

2. projektový workshop - 26.11.2012

2. workshop pokračoval v řešení cílů spojených s realizací nového projektu "Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost".

 

Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit zadání pro tvůrce vzdělávacích programů náležících do skupiny (trsu) pojmenované jako EMOCE/INFORMACE (programy s kontextem střetu emocí v mediaci). 


19.10.2012

Dne 15. 10. 2012 proběhl v Ostravě 1. projektový workshop

Workshop se týkal řešení cílů spojených s realizací nového projektu "Mediace - metoda, profese,konkurenceschopnost".

Hlavním cílem workshopu bylo pomoci zmiňovanému projektu s nastavením systému vzdělávání mediátorů jako nové profese.

Pracovní skupinu tvořili jak projektoví pracovníci, tak zástupci cílové skupiny vč. hostů ze Slovenska.


25.09.2012

Zákon o mediaci ve Sbírce zákonů

Dne 13. června 2012 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon o mediaci - č. 202/2012 Sb. Odkaz na celé znění zákona


25.09.2012

Nový článek - „Mediace-metoda, profese, konkurenceschopnost“ – nový projekt

V sekci "Články" publikujeme nový příspěvek týkající se právě započaté realizace projektu s názvem: "Mediace- metoda, profese, konkurenceschopnost".

 

Odkaz na článek: ZDEarchiv novinek